به گزارشافکارنیوز، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی محمدرضا عصاری را به سمت سرپرست جدید دانشگاه صنعتی جندی شاپور منصوب کرد. پیش از این علی محمد آخوندی ریاست این دانشگاه را بر عهده داشت.

در حکم عصاری آمده است:

با توجه به تعهد، تخصص و شایستگی جناب عالی به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند سبحان، مأموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه صنعتی جندی شاپور را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب به انجام رسانید و با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی و راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا نمایید.

همچنین وزیر علوم در نامه جداگانه‌ای از خدمات علی محمد آخوندعلی در دوران تصدی ریاست دانشگاه صنعتی جندی شاپور قدردانی کرد.

عصاری عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور و دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی است.