به گزارش افکارنیوز، وحید ابوالمعالی وکیل مهدی هاشمی در حاشیه برگزاری دادگاه فاطمه هاشمی در جمع خبرنگاران گفت: پرونده مهدی هاشمی برای انجام تحقیقات در دادسرا در حال رسیدگی است.

مهدی هاشمی مهر سال ۹۱ پس از چند سال خروج از کشور به ایران بازگشت و در فرودگاه از سوی نماینده دادستان به وی تفهیم اتهام شد.

روز بعد مهدی هاشمی به دادسرای قاضی مقدس مراجعه کرد و بعد از ظهر همان روز با توجه به صدور قرار بازداشت موقت به زندان اوین رفت.

در روز ۱۵ اردیبهشت امسال اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب برگزار شد اما این دادگاه به دلیل وارد دانستن ایراداتی به پرونده نیمه کاره رها شده و پرونده به دادسرا برگشت.