به گزارش افکارنیوز، حمید رضا حاجی بابایی وزیر سابق آموزش و پرورش به ساختار اجرایی مجلس شورای اسلامی باز می گردد.

شنیده ها حاکیست، حاجی بابایی برای فعالیت خود در مجلس شورای اسلامی به اداره قوانین مجلس باز خواهد گشت.

حمید رضا حاجی بابایی در دولت دهم وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت و پیش از این نیز نماینده همدان را در مجلس شورای اسلامی را بر عهده داشت.