به گزارش افکارنیوز، عبدالحمید محتشم مدیرمسئول یالثارات الحسین درباره علت توقیف این نشریه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات اظهار داشت: علت توقیف نشریه به ما گفته نشده است اما قبلاً تذکری درخصوص رویکرد فرهنگی نشریه به ما داده شده بود چرا که یالثارات به عملکرد دولت انتقاد داشت.

محتشم افزود: این درحالی است که ما درخصوص توقیف اخیر روزنامه، ابلاغیه‌ای دریافت نکردیم و از این رو نشریه امروز منتشر شده است.

مدیرمسئول نشریه یالثارات تأکید کرد: به دولت یازدهم اشکالات زیادی به ویژه در حوزه فرهنگ و رسانه‌ها وارد است.

هفتهنامه یالثارات الحسین به استناد بندهای ۸ و۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و بر اساس تبصره ماده ۱۲ آن قانون توقیف و پرونده تخلفات آن نشریه جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.