به گزارش افکارنیوز، این مقام مسئول با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها، اظهار داشت: وزیر کشور فرانسه را به بررسی و ریشه یابی مشکلات و ارائه راه حلهای مناسب برای آن دعوت می کنیم.