معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی با بیان اینکه بخشش اضافه خدمت شامل کسانی میشود که دارای معاذیر موجه قبل از اعزام باشند گفت: مشمولان منتظر بخشش عمومی نباشند.

به گزارش مهر، سرهنگ حجت‌اله واعظی‌نژاد معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ضمن بیان شرایط بخشش اضافه خدمت سنواتی گفت: مشمولان منتظر بخشش عمومی نباشند.

وی افزود: بخشش اضافه خدمت شامل کسانی می‌شود که دارای معاذیر موجه قبل از اعزام باشند و یا در طول انجام خدمت حسن انجام وظیفه داشته اند که بر اساس مقررات بخشیده خواهند شد.

واعظی‌نژاد یادآورشد: اخیراً با ابلاغ ستاد کل نیروهای مسلح اختیاراتی به فرماندهان نیروهای مسلح در جایگاه‌های خاص داده شده که این فرماندهان می‌توانند در صورت تشخیص حسن انجام خدمت از سوی سرباز، اضافه خدمت آنها را برابر اختیارات تعریف شده از ۱تا۳ماه مورد بخشش قرار دهند.

وی افزود: این دسته از سربازان میبایست برای پیگیری بخشش اضافه خدمت فقط به یگان خدمتی خود مراجعه نمایند لذا نیاز به حضور به واحدهای وظیفه عمومی نمیباشد.