به گزارش افکارنیوز، مسعود پزشکیان با ادعای وجود تورم ۶۰ درصدی(!) و عمل نکردن دولت قبلی به برخی از مصوبه‌ها و وعده‌ها می‌گوید: آن زمان نمایندگان کجا بودند؟ وی همچنین به ایلنا گفت: یک وقت سؤالات منطقی است و برای رفع ابهام و یا تذکر به وزیر نیاز است و در قانون نیز آمده است؛ اما اکنون که این مدت کم از زمان آغاز کار دولت می‌گذرد این حجم سؤالات و کارت ‌زردها منطقی نیست.

برخلاف این اظهارنظر موضوع سؤال و تذکر به وزیر ارشاد، دغدغه نمایندگان درباره دفاع وزیر از روزنامه منکر ولایت امیر مومنان(ع) و حمایت از آوازخوانی زن و مسائلی از این قبیل، کاملا بجاست و طبیعتاً نمی‌توان نسبت به مواضع غیرقانونی برخی مدیران اجرایی با این توجیه که زمان کمی از آغاز دولت می‌گذرد، بی‌تفاوت بود.

در عین حال جهت اطلاع آقای پزشکیان باید گفت همین مجلس نهم در آخرین ماه‌های فعالیت دولت قبلی نیز از موضوع سؤال و حتی استیضاح کوتاه نیامد و با استیضاح وزیر کار و رفاه(شیخ‌الاسلامی) حکم به برکناری وی در بهمن‌ماه گذشته داد که اتفاقا در همان ایام، بسیار مورد استقبال شبه‌اصلاح‌طلبان واقع شد.

از سوی دیگر همین مجلس و قبل از آن مجلس هشتم، به چند تن از وزرای پیشنهادی احمدی‌نژاد در دولت‌های نهم و دهم آن هم در همان آغاز فعالیت دولت‌های جدید رای اعتماد نداد. اما گویا برخی وکیل‌الدوله‌ها از همین حالا برای تعطیلی مسئولیت نظارتی مجلس که مطالبه قانون اساسی است خیز برداشته‌اند. یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس با تخطئه نظارت نمایندگان مجلس بر وزرا و طرح سؤال و دادن تذکر به آنان گفت: نمایندگان در دولت گذشته کجا بودند؟

مسعود پزشکیان با ادعای وجود تورم ۶۰ درصدی(!) و عمل نکردن دولت قبلی به برخی از مصوبه‌ها و وعده‌ها می‌گوید: آن زمان نمایندگان کجا بودند؟ وی همچنین به ایلنا گفت: یک وقت سؤالات منطقی است و برای رفع ابهام و یا تذکر به وزیر نیاز است و در قانون نیز آمده است؛ اما اکنون که این مدت کم از زمان آغاز کار دولت می‌گذرد این حجم سؤالات و کارت ‌زردها منطقی نیست.

برخلاف این اظهارنظر موضوع سؤال و تذکر به وزیر ارشاد، دغدغه نمایندگان درباره دفاع وزیر از روزنامه منکر ولایت امیر مومنان(ع) و حمایت از آوازخوانی زن و مسائلی از این قبیل، کاملا بجاست و طبیعتاً نمی‌توان نسبت به مواضع غیرقانونی برخی مدیران اجرایی با این توجیه که زمان کمی از آغاز دولت می‌گذرد، بی‌تفاوت بود.

در عین حال جهت اطلاع آقای پزشکیان باید گفت همین مجلس نهم در آخرین ماه‌های فعالیت دولت قبلی نیز از موضوع سؤال و حتی استیضاح کوتاه نیامد و با استیضاح وزیر کار و رفاه(شیخ‌الاسلامی) حکم به برکناری وی در بهمن‌ماه گذشته داد که اتفاقا در همان ایام، بسیار مورد استقبال شبه‌اصلاح‌طلبان واقع شد.

از سوی دیگر همین مجلس و قبل از آن مجلس هشتم، به چند تن از وزرای پیشنهادی احمدینژاد در دولتهای نهم و دهم آن هم در همان آغاز فعالیت دولتهای جدید رای اعتماد نداد. اما گویا برخی وکیلالدولهها از همین حالا برای تعطیلی مسئولیت نظارتی مجلس که مطالبه قانون اساسی است خیز برداشتهاند.