به گزارش افکارنیوز، ابوالقاسم خسروی سهل آبادی نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: بعد از کارت زردمجلسبه فرجی‌دانا، مجموع ۲۵ نفر از مجمع نمایندگان خراسان بزرگ به همت وزارت علوم برگزار شد که ظاهرا قرار است این نشست با همه نمایندگان استان‌ها انجام شود.

خسروی سهل آبادی ادامه داد: در این نشست مشخص شد فرصت‌های دانشگاهی استان در مقایسه با وضعیت کشور وضعیتی مطلوب و مناسب است. البته به نظر نمی‌رسد که این نشست به خاطر تاثیر سوالی باشد که از فرجی‌دانا شد.

خسروی خاطرنشان کرد: به نظر من به نوعی فرجی‌دانا وتیموی شاید می‌خواهند تعامل بیشتری با مجلس داشته باشند.

نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس اضافه کرد: مجلس تا به حال همکاری خوبی با دولت داشته است و انتظار می‌رود دولت هم با مجلس تعامل بیشتری داشته‌باشد.

وی ادامه داد: نگرانی مجلس از این‌است که دانشگاه دچار فضای سیاست‌زدگی شود و به نوعی تحت تاثیر مسائل افراطی و تند سیاسی قرار گیرد و اتفاقاتی که در گذشته در دانشگاه و جریان کوی دانشگاه افتاد، تکرار شود و آرامش محیط‌های دانشگاهی از بین رود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار‌داشت: گمان نمی‌کنم فرجی‌دانا هم بخواهد چنین اتفاقاتی در دانشگاه‌ها شکل‌بگیرد و دانشگاه‌ها آرامش خود را از دست بدهند.

نماینده مردم تربت‌حیدریه تصریح کرد: تذکر مجلس به فرجی‌دانا در این رابطه بوده است که افرادی با تفکر افراطی و تند وارد تیم وی و محیط‌های دانشگاهی نشوند و این تذکر این موضوع هم وظیفه مجلس و هم به نفع وزیر علوم است.

خسروی سهل آبادی در خاتمه افزود: مجلس انتظار دارد که وزیر علوم در مسیر تعادل و اعتدالی که شعار دولت و روحانی بود، حرکت کند.