گروه سیاسی-

نایب ریس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا مسئولان وزارت امور خارجه از آخرین مذاکرات در ژنو گزارشی به اعضای کمیسیون ارائه داده‌اند یا نه؟ گفت: این هفته، هفته سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه بوده است و کمیسیون نیز جلسه‌ای نداشته که در آن جلسه مسئولان امور خارجه برای ارائه توضیحات حضور یابند.

به گزارشافکارنیوز؛احمدرضا دستغیب، در همین زمینه اظهار داشت: احتمالا هفته آینده که کمیسیون جلسه دارد از مسئولان امور خارجه دعوت میکنیم تا حضور یابند و راجع به این مذاکرات به نمایندگان عضو کمیسیون گزارش ارئه دهند.