به گزارش افکارنیوز، مردم شهر اهواز که از صبح در انتظار رئیس جمهور بودند در طول مسیر فرودگاه تا مصلی رئیس جمهور را همراهی کردند.

بر این اساس خودرو حامل رئیس جمهور در طول مسیر و به دلیل حضور فراوان استقبال‌کنندگان بارها مجبور به توقف شد.

در این بین برخی از مردم که درخواست‌ها و نامه‌هایی را به رئیس جمهور نوشته بودند از فرصت استفاده و نامه‌های مردمی خود را در خودرو رئیس جمهور ریختند.

علاوه بر این همراهان رئیس جمهور نیز تعداد زیادی از نامه های مردمی را دریافت می‌کنند.

این در حالی است که با هماهنگی اداره کل پست خوزستان و استانداری محلهایی در نقاط دیدار مردمی رئیس جمهور بهمنظور جمعآوری نامههای مردمی تدارک دیده شده است.