به گزارش افکارنیوز، محمد نهاوندیان که به همراه رئیس‌جمهور در اهواز بسر می‌برد، گفت: طبق روال هر هفته، چهارشنبه این هفته نیز جلسههیأت دولتبرگزار خواهد شد. با توجه به حضور رئیس‌جمهور در سفر خوزستان، اینجلسهبه ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور برگزار می‌شود.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین اظهار کرد: برخی از اعضای هیأت دولت که به همراه رئیس‌جمهور در خوزستان بسر می‌برند، برای حضور در جلسه هیأت دولت به تهران بازخواهند گشت.

نهاوندیان در تبیین دلایل سفرهای استانی رئیس جمهور که پیشتر وی از آن به عنوان «پایش و پویش» نام برده بود، با تاکید بر اینکه «هدف ما این است که بالقوه‌های هر استان بالفعل شوند» گفت: ما قصد داریم به جای اینکه منابع را به استان‌ها سرازیر کنیم، قابلیت‌های هر استان شناسایی و به شکل بالفعل درآیند.

وی اضافه کرد: هدف ما این است که تولید مورد حمایت قرار گیرد. مسئله مهم در رشد درون‌زا این است که پایش وجود داشته باشد. مردم مراقبت کنند وعده‌ها محقق شوند. از منابع هر استان در جهت اهداف و برنامه‌ها استفاده شود.

نهاوندیان در پاسخ به سوالی مبنی بر «وجود دو دیدگاه تجاری و تولیدی در تیم اقتصادی دولت» تاکید کرد: یک دیدگاه در تیم اقتصادی دولت مورد دفاع و پیگیری است و همه منابع کشور باید در جهت تقویت تولید ملی مورد استفاده قرار گیرند تا با تقویت تولید ملی زمینه حضور در اقتصاد جهانی فراهم شود.

وی تاکید کرد: برای اینکه تولید به کیفیت لازم برسد، باید در تجارت جهانی حضور داشته باشیم. باید زمینه‌های حضور در بازارهای جهانی را فراهم کنیم.

نهاوندیان همچنین تحرکات دیپلماتیک کشور را اقدامی در جهت بازارگشایی برای تولید کنندگان ملی و فرصتسازی برای جوانان ایرانی برشمرد و گفت: حضور در بازارهای بین المللی از ابزارهایی است که باید به کار گرفته شود.