به گزارش افکارنیوز، سخنگوی ستاد اسفندیار رحیم مشایی، مدیر روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور شد.

یکی از حامیان سینه‌چاک مشایی در سکوت کامل خبری و بی‌ سر و صدا به مدیر کلی روابط عمومی نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور منصوب شده است.

به این ترتیب وحید. ش که در دولت دهم از نزدیک‌ترین افراد به مشایی محسوب می‌شد و نقش سخنگوی رسانه‌ای او را ایفا می‌کرد و به یکی از عناصر اصلی جریان خاص تبدیل شده بود، در دولت یازدهم نیز در سطح مدیر کلی باقی مانده است.

نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور در سال ۸۲ به صورت اسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتزع شد اما با توجه به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر هیات امنا نهاد کتابخانه‌ها و امضای حکم اعضا توسط وی، این مجموعه همچنان زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌کند.

«ش» با حمایت مشایی توانست در دولت دهم مناصب مهمی در خبرگزاری ایرنا، روزنامه ایران و نهاد ریاست جمهوری به دست آورد و بسیاری از حامیان مشایی را بر سرکار آورد.

او در نهایت به عنوان سخنگوی ستاد مشایی منصوب شد و با وجودی که مشایی رد صلاحیت شد، «ش» اصرار داشت که ستاد وی تعطیل نخواهد شد.

خاطرنشان می‌شود کسانی چون حمید میرمحمدی و از متهمان فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نیز در معاونت نوبخت(معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) ابقا شده‌اند.