به گزارش افکارنیوز، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تشکیل هیئت تخصصی نظارت بر اجرای توافق‌نامه ژنو در این کمیسیون، گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است اعضای این هیئت در جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت‌ملی مجلس و سیاست‌خارجی مشخص شوند.

وی افزود: پیشنهاد تشکیل هیئت تخصصی نظارت بر اجرای توافق‌‌نامه ژنو در جلسه یکشنبه هفته گذشته هیئت رئیسه کمیسیون امنیت‌ملی مجلس مطرح شد که به تصویب اعضای این هیئت رسید.

سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس خاطرنشان کرد: تشکیل این هیئت تخصصی در کمیسیون امنیت‌ملی مجلس منتفی نشده است.

نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس پیشتر گفته بود که برای اینکه دغدغه نمایندگان و اعضای کمیسیون امنیت‌ملی مجلس در مورد نحوه اجرای توافق‌نامه ژنو و نیز اقدامات و بازرسی‌های کارشناسان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد واکاوی و دقت نظر بیشتری قرار گیرد، مقرر شد تا این هیئت در کمیسیون امنیت‌ملی مجلس تشکیل شود.