به گزارش افکارنیوز، احمد امیرآبادی از ارسال نامه ای به ریاست مجلس باامضای ۱۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی خبر داد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان در این نامه از ریاست مجلس درخواست داشتند که از وزارت خارجه بخواهد تامتن توافقنامه ژنورا برای همه نمایندگان مجلس ارسال کند.

وی با بیان اینکه قرار بود نمایندگان سئوال از وزیر خارجه را در دستور کار قرار ندهند، گفت: در صورتی که متن این توافقنامه برای نمایندگان ارسال نشود امکان دارد سئوال از وزیر خارجه در دستور کار مجلس قرار گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این نمایندگان نسبت به عدم اطلاع از متن توافقنامه ژنو اعتراض کرده بودند. در همین ارتباط محمد سلیمانی نماینده مردم تهران اعلام کرده بود مانند کنگره آمریکا که همه اعضا از متن توافق ایران و غرب اطلاع دارند، باید تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز از متن توافقنامه ژنو اطلاع داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرده بود که تنها آگاه بودن ریاست مجلس به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی از متن توافقنامه ژنو کافی نیست.