به گزارش افکارنیوز، "ناصر سراج" رئیس سازمان بازرسی کل کشور طی احکام جداگانهای "مسعود طاهري جعفري" را به سمت سرپرست بازرسي كل امور وزارت كشور و شهرداريها و "محمدصادقپور" را به سمت سرپرست دفتر بررسي و تنقيح گزارشهاي معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي كل كشور منصوب كرد.