به گزارشافکارنیوز، جلسه مشترک دولت و مجلس که پبش از این قرار بود، روز سه‌شنبه برگزار شود لغو و به روز دیگری موکول شد.

دلیل برگزار نشدن جلسه مشترک دولت و مجلس، تشکیل جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این روز عنوان شده و احتمالا چهارشنبه هفته جاری یا چهارشنبه هفته آینده این نشست مشترک برگزار میشود.