به گزارش افکارنیوز، دکتر فراهانی رئیس دانشگاه پیام نور طی حکمی دکتر محمد علی کریمی را به سمت سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی منصوب و از زحمات دکتر دل افکار معاون پیشین قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه پیام نور نیز طی حکمی دکتر امیر ملکی را به سمت سرپرست دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل منصوب و از زحمات خانم انصاری قدردانی کرد.