به گزارش افکارنیوز، رضا موسی‌پور مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در واکنش به تشکیل کمیته حاشیه ساز در این دانشگاه گفت: این سناریویی است که افراد سیاسی‌کار به دنبال آن هستند تا بتوانند رویکرد علمی دانشگاه‌ها را تغییر دهند.

وی افزود: البته برای تغییر رویکرد علمی دانشگاه‌ها چند سناریو را به اجرا گذاشتند از جمله همراه کردن دانشجویان با خود و حاشیه‌سازی برای دانشگاه، تشکیل هیات‌های سه‌نفره برای بررسی دانشگاه‌ها و سناریوی آخر نیز تغییر مستقیم مدیریت دانشگاه از طرف وزیر علوم است.

وی ادامه داد: این گروه حاشیه‌ساز در دانشگاه علم و صنعت وقتی مشاهده کردند خط مشی سرپرست جدید این دانشگاه همان خط مشی مدیریت قبلی است به دنبال حاشیه‌سازی برآمدند و برای فشار به سرپرست این دانشگاه شروع به تشکیل چنین کمیته‌ حاشیه‌سازی کردند.

این فعال دانشجویی با اشاره به نیت این کمیته برای تحمیل خواسته‌هایشان به ریاست دانشگاه، گفت: کار سخیف‌تر این کمیته ارسال دستورالعمل‌های مورد نظر خود به دیگر اساتید برای فشار به رئیس دانشگاه بود.

«تشکیل چنین کمیته‌ای در حقیقت توهین مستقیم به شخص وزیر و وزارت علوم است. ایجاد چنین کمیته‌ای به معنای این است که آنان وزارت علوم را قبول ندارند و به دنبال کار خود هستند»

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت خطاب به وزارت علوم گفت: این وزارتخانه باید سریعا اعاده حیثیت کند چراکه این روند ادامه پیدا کند قطعا وزارت علوم حاشیه‌ساز ترین وزارت دولت یازدهم خواهد بود و اگر چنین روندی ادامه پیدا کند قطعا دانشگاه‌ها از مسیر اصلی خود خارج خواهند شد.

موسی‌پور در ادامه تصریح کرد: تشکیل چنین کمیته‌ای در دانشگاه علم و صنعت در حقیقت حماقت است و اگر این روند ادامه پیدا کند ما دیگر شاهد اجرا شدن قانون نخواهیم بود و باید تشکیل لویی جرگه را شاهد باشیم.

وی ادامه داد: دانشگاهی که باید افراد قانونمدار را تربیت کند با وجود چنین کمیته‌ای به اقدامات غیرقانونی دست خواهد زد و ریاست دانشگاه را مجبور به اجرای مطالبات غیرقانونی می‌کند.

این فعال دانشجویی خطاب به وزارت علوم گفت: این هیات چگونه تشکیل شده است و چه کسانی پشت صحنه این هیات قرار دارند؟ در حقیقت وجود چنین کمیته‌ای توهین به شخص وزیر و همچنین اساتید دانشگاه علم و صنعت است.

وی با اشاره به لزوم تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر فعالیت وزارت علوم گفت: بنده پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای از طرف دانشجویان دانشگاه‌های تهران برای نظارت بر وزارت علوم تشکیل شود.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت در پایان خاطرنشان کرد: فضای فعلی حاکم بر دانشگاه علم و صنعت یک فضای علمی و تلاش برای رسیدن به توسعه است و در این فضا هر حرکتی که باعث شود پیشرفت علمی و اولویتهای مدنظر مقام معظم رهبری برای دانشگاهها به حاشیه برود قطعا خیانتی غیر قابل بخشش خواهد بود.