به گزارش افکارنیوز، عوض حیدرپور درباره اظهارنظر وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه گزینه نظامی علیه ایران روی میز است، گفت: آمریکایی ها هنوز در حال و هوای بعد از جنگ جهانی دوم به سر می برند و در جنگ ویتنام و کره سیر می کنند اما فراموش کرده اند که فضای دنیا به طور کلی تا تغییر کرده است.

وی افزود: آمریکایی ها وارد افغانستان شدند و در نهایت بدون هیچ دستاوردی از آن خارج شدند، وارد عراق شدند و شبانه سربازان خود را ترک کردند، دوران انجام حرکت های نظامی علیه ملت ها و سلطه گری بر ملت ها به طور کامل پایان یافته است.

حیدرپور با اشاره به اظهارات جان کری در مورد ایران ادامه داد: یک اشتباه بزرگی کرده نسبت به استفاده از چنین جمله ای، انتظار ما این است که به عنوان وزیر خارجه یک کشور این اشتباه را برطرف کند.

وی با بیان اینکه این نوع اظهارات علیه جمهوری اسلامی ایران فقط زیاده گویی محسوب می شود ادامه داد: این امر مستوجب برخورد از سوی جمهوری اسلامی ایران است، اگر بخواهند اقدامی هم انجام دهند که بعید است قطعاً جمهوری اسلامی ایران واکنش ۱۰۰ درصد نشان خواهد داد.

نماینده مردم شهرضا گفت: با اطلاعاتی که از توانمندی های جمهوری اسلامی ایران داریم هرگونه عمل خارج از قاعده از سوی آنها با پاسخ کوبنده ای از سوی جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد بود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه به نظر می رسد وزیر خارجه آمریکا توافقنامه ژنو را حتی یک بار هم مطالعه نکرده است، افزود: توصیه می کنم یک بار دیگر این موافقتنامه را مطالعه کند، جمهوری اسلامی ایران بر اساس چیزی که توافق و آن را امضا کرده است مصمم است کار پرونده ای هسته ای از شورای امنیت به آژانس و در آژانس بین المللی انرژی اتمی بر اساس مقررات مو به مو بررسی کند، این مساله نیازی به ورود وزیر امور خارجه آمریکا یا سایر وزیران خارجه ندارد و جمهوری اسلامی ایران برابر مفاد توافقنامه ان پی تی و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی به وظایف خود عمل می کند.

وی در ادامه درباره اینکه وزیر امور خارجه آمریکا از رسیدن فعالیت هسته ای ایران به صفر سخن گفته بود، گفت: این اظهار نظر هم خارج از توافقنامه است، بر اساس قوانین ان پی تی غنی سازی در بهره وری صلح آمیز در زمینه کشاورزی، پزشکی و تولید علم متعلق به همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران است، جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین ان پی تی عمل کرده و نیازی نیست از کسی برای این کار اجازه بگیریم.

حیدرپور گفت: ما در توافقنامه متذکر شدیم ۲۰ درصد اورانیوم غنی شده ای که نیاز داریم برای خود نگه داشته و مابقی آن را به ۵ درصد کاهش دهیم این امر کاملاً قانونی است و نیازی به اظهار نظر غرب ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره کمیته ویژه رسیدگی به توافقات ژنو گفت: در هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی مطرح شد که کارگروهی مشخص شود تا اخبار مربوط به توافقنامه و مذاکرات بعدی به طور کامل از سوی این کمیته رصد شده و در صورتی که لازم به انعکاس اخبار دقیق تر به کمیسیون امنیت ملی بود این کمیته آن کار را انجام دهد.

وی افزود: هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی این موضوع را بررسی کرده و قرار بود در صحن کمیسیون این موضوع مطرح شود اما تا کنون مطرح نشده است.