به گزارش افکارنیوز، محمد هاشمی عضو حزب کارگزاران در گفت‌وگویی اظهار داشت: حزب مشارکت بعد از تشکیل دولت آقای خاتمی و متشکل از نیروهای ستادهای انتخاباتی وی با یک گزینش خاص شکل گرفت؛ تقابلی که بین کارگزاران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب پیش آمد به دلیل تحلیل نادرست دوستان اصلاح‌طلب از شرایط بود.

هاشمی ادامه داد: آنها فکر می‌کردند که محبوبیت آقای خاتمی، محبوبیت خود ایشان است؛ می‌خواستند یک رقیب یا دشمن فرضی برای خودشان درست کنند. و آن را هدف قرار دهند. این اتفاق در دولت آقای خاتمی افتاد، سازمان مجاهدین انقلاب و کسانی که حزب مشارکت را تشکیل دادند، کارگزاران و آقای هاشمی را به‌عنوان رقیب فرضی(دشمن نمی‌گویم گرچه برخوردهایشان خیلی بد بود) مطرح کردند و می‌گفتند آقای هاشمی خاکریز اول است، اگر او را بزنیم از بقیه عبور می‌کنیم و اگر مانعی برای قدرت ما باشد ایشان است که پتانسیل همه چیز را دارد.

عضو حزب کارگزاران تصریح کرد: در مجموع تحلیلهای نادرست حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب از پیروزیهایی که حاصل شده بود آنها را به بیراهه کشاند و بیراهه این بود که آقای هاشمی و کارگزاران را در مقابل خود دیدند.