به گزارش افکارنیوز، در حالی که تکاپوی چندین ماهه برخی افراطیون در وزارت علوم برای برکناری دکتر فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران تاکنون بی‌نتیجه مانده، این بار طیف مذکور، در سناریویی جدید فشارها را برای عزل وی افزایش داده‌اند.

بر اساس این گزارش، در جمع‌بندی آخرین جلسه این طیف که متشکل از برخی مشاوران و مدیران ارشد دولتی و وزارت علوم است، ۳ استاد دانشگاه تهران به نام‌‌های «خلیلی عراقی»، «محمد رحیمیان» و «محمود نیلی‌احمد‌آبادی» به عنوان گزینه‌های احتمالی جایگزین فرهاد رهبر مطرح شده‌اند.

یادآور میشود برخی مقامات وزارت علوم طی ماههای گذشته شایعه برکناری دکتر رهبر را تکذیب کردهاند. حلقه انحرافی در دولت قبلی نیز درصدد برکناری فرهاد رهبر بودند اما مقاومت وزیر علوم وقت، مانع از این امر شد.