به گزارش افکار به نقل از مشرق، در پی درج خبری تحت عنوان " رییس فرقه انحرافی حلقه دست به دامن پزشکان شد " یکی از مسترهای سابق فرقه حلقه با اشاره به فرافکنی های اخیر رئیس این فرقه گفت: رهبر فرقه کیهانی حلقه ضمن اینکه به دنبال اخذ تاییدیه از پزشکان و دامپزشکان بوده، اخیراً نیز پس از آزادی موقت از زندان به دیدار برخی از مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس رفته و از آنها خواسته که برای ادامه فعالیتهای به اصطلاح فرادرمانی اش او را مورد تایید قرار دهند.
این عضو سابق فرقه کیهانی با اذعان به اینکه رئیس فرقه با معرفی خود به عنوان مهندس مکانیک حرکت فرقه‌اش را برای برخی مسئولین توجیه می کند، گفت: عجیب این که رئیس فرقه یک به اصطلاح " عارف " را برای تایید، با خود همراه کرده و به این طرف و آن طرف می برد. این فرد که خود را عارف دانسته و دلیل و برهانهایی هم برای عرفان خود می تراشد، قسم یاد می کند که رئیس فرقه فردی پاک، صادق و دارای معنویت است.
مستر سابق این فرقه درباره سابقه فردی که خود را عارف معرفی می کند، گفت: این فرد که ادعا می کند به مدارج بالای عرفانی رسیده در جلسات خصوصی فرقه هم شرکت داشت، اما در مقابل رد زیارات، توسل و یا ادعای وجود تناقضات در قرآن که از سوی رهبر فرقه کیهانی مطرح می‌شد، هیچ اعتراضی به او نداشت.
وی ادامه داد: این فرد خود را روحانی معرفی می کند اما نمی گوید که طریقه اتصال رئیس فرقه و مسترها به روح القدس و تفویض این اتصال به دیگران تا به حال چگونه بوده و این ادعا از کجا پیدا شده است؟ در ضمن هیچ گونه توضیحی نسبت به بیرون کردن ارواح خبیثه از جسم افراد هم نمی دهد و این را مشخص نمی کند که رئیس فرقه چه حجت شرعی برای گرفتن دست نامحرمان و تماسهایی از این نوع در هنگام خروج ارواح خبیثه دارد و اساساً خروج ارواح خبیثه از بدن از چه تفکری نشات گرفته و چرا در دین ما محلی از اعراب ندارد؟
عضو سابق تشکیلات کیهانی با اشاره به جوسازی های این فرقه در خصوص مقدمه چینی و پیش بینی صهیونیستها از سال ۲۰۱۲ گفت: آنها که رهبر این فرقه را عارف می دانند و حرفهایش را منبعثاز عرفان ناب اسلامی معرفی می کنند، خوب است پاسخ دهند که چگونه یک شخص عارف این قدر دلشوره اتفاقات ۲۰۱۲ را داشته و تا این حد با کابالیست ها و صهیونیستها درباره ۲۰۱۲ اتفاق نظر دارد.
وی ادامه داد: رهبر این فرقه معتقد است در سال ۲۰۱۲ بشریت به واسطه «برون ریزی درونیات» همه چیزش آشکار می شود. یعنی دیگر نمی تواند نیت و افکار خود را پنهان نگه دارد. سوال من این است که در کجای عرفان اسلامی داریم که در زمان قبل از ظهور یا حتی بعد از آن، نیت افراد قبل از انجام عمل آشکار می شود و هیچ کس نمی تواند درون خود را در این رابطه پنهان نگه دارد؟ آیا این طبق سیره نبی مکرم اسلام و معصومین حرف درستی است؟
عضو سابق فرقه کیهانی تصریح کرد: مگر غیر از خداوند ستارالعیوب، کسی از نیت‌ها آگاه است؟ و مگر در قرآن نمی‌خوانیم که «والله علیم بذات الصدور». پس چگونه رهبر این فرقه ادعا می کند با کشف خود به راز و رمز اتفاقات سال ۲۰۱۲ پی برده است؟
این عضو سرخورده فرقه کیهانی با اشاره به اشتراک محتوایی و همخوانی غیراتفاقی ادبیات آخرالزمانی صهیونیستها با برخی فعالین فرقه ای داخل کشور گفت: بدون شک اگر اتفاقی هم در سال ۲۰۱۲ رخ دهد قطعا صهیونیست‌ها هستند که آن را رقم می‌زنند. مثل ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که سعی داشتند همه دنیا را فریب بدهند. اگر آنها قادر به ایجاد تحرکاتی هم باشند در بعد سخت افزاری جنگ و یا فتنه‌گری در ابعاد نرم آن است. نه این که در درون سینه ها راه یابند و راز همه انسانها را بیرون بریزند. به نظر می‌رسد به هیچ عنوان قرار نیست سال ۲۰۱۲ " یوم تبلی السرائر " باشد.
وی خاطر نشان کرد: خوب است نمایندگان محترم مجلس و مسئولین محترم دولتی، در مقابل این ادعاهای کذب هوشیاری به خرج دهند.
گفتنی‌است، برخی از نمایندگان مجلس با این فرد که مدعی ارتباط و اتصال به انرژیهای کیهانی است دیدار داشته اند، هرگونه حمایتی را منوط به ارائه مستندات و مدارک مستدل و متقن دانسته‌اند.