به گزارش افکار به نقل از مهر، محمد باقر قالیباف با حضور در اولین نشست تشکلهای مردم نهاد شهر تهران با تاکید بر فعالیت این گروهها در مدیریت شهری گفت: اگر به رفتار امام(ره) بنگریم و فرمایشات ایشان را تحلیل کنیم می بینیم ایشان همواره بر دو نکته " اسلام " و " مردم " تاکید داشتند. بر همین اساس توجه به تشکلهای مردمی راهکار ما در اداره کشور برای پیشرفت توام با عدالت است.

وی با اشاره به حضور مردم در سالهای دفاع مقدس ادامه داد: سخت ترین کار ممکن در دنیا از جهت علمی و عملی و مدیریتی اداره یک جنگ و نبرد سخت است و من با همه وجودم می گویم که اگر مردم به صحنه دفاع مقدس نیامده بودند نیروهای نظامی ما کاری از دستشان برنمی آمد.

قالیباف با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: وقتی مقام معظم رهبری می فرمایند مردم سالاری دینی یعنی عرصه را باز کنیم تا مردم بیایند اما متاسفانه آنطور که باید میدان برای مردم باز نمی شود و این به روحیه تحجر مدیریتی و به آنجایی که هدف جمعی برای ما موضوعیت ندارد باز می گردد.

قالیباف گفت: در شهرداری تهران هم به دنبال کوچک سازی هستیم و هم بنا داریم شهرداری را هوشمند اداره کنیم و خیلی از کارهایی که دست خودمان است و با هزینه و زمان طولانی تمام می شود را به مردم واگذار کرده و ما تنها یک نظارت عالیه داشته باشیم.

وی با اشاره به موفقیت نهادهای مردمی گفت: اگر به موضوع ترک اعتیاد نگاه کنیم می بینیم بعضی نهاد های مردمی بدون کمک بخشهای دولتی و نهادهای عمومی به تنهایی به اندازه همه بخشهای دولتی کار می کنند.

شهردار تهران همچنین با اشاره به لایحه واگذاری مدیریت محلات به مردم گفت: شهرداری با همکاری شورای اسلامی شهر تهران به دنبال ایجاد فرآیندی است تا مدیر و هیئت امنای محله را ایجاد کرده و همه فعالیتهای شهرداری در محلات، اعم از کارهای اجتماعی، علمی، فرهنگی و ورزشی را مردم انجام دهند. این از مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و از تصمیات قطعی ما در حوزه مدیریت شهری است که در حال انجام است.

اظهارات قالیباف در جمع خبرنگاران

شهردار تهران در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران نیز گفت: مجموعه کارهایی که شهرداری تهران در مورد مسائل اجتماعی انجام داده مخصوصا در حوزه تقویت حضور مردم در مدیریت محلات اقدامات خوب و قابل قبولی بوده است.

وی افزود: این جزو اولویتهای ماست و من در صحبتهایم گفتم که ما دنبال کوچک سازی در شهرداری هستیم. تعدادی از کارهای ما پیمانکاری است که به بخش خصوصی واگذار می شود و بخش دیگر فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی است که آنها را هم به مردم واگذار می کنیم و ما تنها در نقش حامی و ناظر در کنار آنا قرار می گیریم.

قالیباف همچنین در پاسخ به سوالی درباره نشست اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خروجی این نشست اظهار کرد: این نشست برای همکاری بهتر و نزدیکی دیدگاه ها بود. البته انصافا نمایندگان همکاری زیادی در مواقع لزوم داشتند. در این نشست دو موضوع مهم مورد بحثقرار گرفت. یکی موضوع برنامه پنجم و کارهایی که باید در مدیریت شهری اتفاق بیفتد و متاسفانه امروز در حوزه شهرداریها در کل کشور هیچ گونه قانون حمایتی وجود ندارد و موضوع دیگر خاص تهران در ارتباط با حمل و نقل عمومی و مترو بود.