به گزارش ۱۹ دی، در بخشی از این نامه آمده است: تلاشهای دولت نهم و دهم در شهر قم برای همه شهروندان قمی مورد توجه و قابل تقدیر است.

این قدرشناسی نمی‌تواند باعثشود که مردم فهیم و ولایتمدار قم نسبت به عملکرد جریان آقای مشایی در سال‌های اخیر به ویژه آنچه که در یک ماه گذشته اتفاق افتاده است، بی تفاوت بمانند.

ضرباتی که این باند انحرافی در حوزه مدیریتی ریاست جمهوری به باورهای مردم و جوانان دین مدار و ولایت پیشه زده‌است به این زودی قابل جبران نیست.

این عده کاری کرده‌اند که دیوار اعتماد متقابل جوانان و دولت احمدی نژاد‌ترک بردارد و در آستانه فرو ریختن باشد و در بخشی دیگر از این نامه است: رئیس جمهور همان قدر که وظیفه خود می‌داند از کسانی که به آنها اعتماد دارد دفاع کند بایستی از جایگاه ریاست جمهوری نیز دفاع کرده و نگذارد این جایگاه خدای ناکرده با عملکرد ناصواب اطرافیانش در ذهن و قلب مردم لطمه ببیند.

بنابراین با توجه به حوادثیک ماه گذشته از رئیس جمهوری می‌خواهیم در سفری که در روزهای آتی به قم دارند، مشایی را به همراه خود نیاورند.

در این نامه تصریح شده است: جوانان پر شور قمی این بار رساتر از گذشته خواهند گفت: شهر مقدس قم جای فلانی‌ها نیست.

بر پایه این گزارش تعدادی از هیأتهای مذهبی و طلاب حوزه علمیه نیز با صدور اطلاعیههایی خواستار عدم حضور مشایی در سفر رئیس جمهور به قم شدند.