علیرضا محجوب، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیان تاخیر دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارزیابی از تبعات این اقدام با توجه به درآمد ۲۰ میلیارددلاری دولت در دوره اجرای این طرح تاپایان سال افزود: هر چه زمان جلوتر برود و ما ماههای سال را یکی پس از دیگری سپری کنیم، و دیرتر اقدام به عملیاتی کردن قانون هدفمندی شود، بار روانی و فشار افزایش قیمت بیشتری به مردم وارد می شود.

وی با بیان اینکه به اعتقاد من هدفمندی یارانه ها اجرایی و عملیاتی نیست، ادامه داد: بر این اساس دولت هر چه بیشتر صبر کند و تاخیر در اجرا داشته باشد بر اشکالات این قانون بیش از پیش افزوده می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه دولت در آغاز برای اجرای هدفمندی یارانه ها عجله داشت، گفت: امروز نیز اجرای این قانون در کشور با شتاب و عجله مواجه خواهد بود وهدفمندی با شتاب قابل اجرا نیست.

به گزارش افکار به نقل از مهر؛ محجوب معتقد است: شتاب در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موجب می شود اجرای این قانون با هزار گره و نقطه کور دیگر مواجه شود.

وی در بیان اینکه با توجه به تاخیر در اجرای این قانون، به نظر شما چه باید کرد، گفت: به نظر می رسد ما باید برای جلوگیری از فشار مضاعف ناشی از افزایش قیمت ها در این مدت کوتاه باقیمانده تنها بخش کوچکی از این قانون را اجرا کنیم و پس از آن با تعمق و تعمل بیشتر به اجرای این قانون بپردازیم.