به گزارش خبرنگار سیاسی افکار؛ فائزه هاشمی در مصاحبه با ماهنامه فارین پالیسی بار دیگر با حمله به دولت احمدی تژاد وی را باعثنابود کردن ایران دانسته و ادعا کرده است: هیچ گاه ایران در سی سال پس از انقلاب، حتی در زمان جنگ چنین شرایط اسفباری نداشته است
وی یک بار دیگر با تلاش برای زنده نگه داشتن فتنه گران و جریان وابسته به آنها اظهار داشته است: به نظر من پایان یافتن اعتراضات خیابانی پایان جنبش نیست.
فائزه هاشمی دلیل آزادی خود را نسبتش با اکبر هاشمی رفسنجانی دانسته و اظهار داشته است: فکر می‌کنم که اگر دختر آقای هاشمی نبودم حتماً این آزادی نصیبم نمی‌شد.
وی در حالی مدعی شده است که شایسته ها و مدیران موفق در زندانها هستند که حجم زیادی از انتقادات به خصوص در بخش سیاسی و اقتصادی به دوران ریاست جمهوری پدرش باز می گردد.
البته او تجمیع انتخابات را هم مثبت دانسته و گفته است: هر سال انتخابات یعنی رها شدن کار مملکت هم چند ماه قبل از هر انتخابات و هم بعد از آن، یعنی اتلاف بودجه، یعنی هر سال درگیری و تنش سیاسی داشتن. با هم شدن انتخابات‌ها یعنی کاهش دادن به میزان قابل توجه این مشکلات.
به عقب افتادن انتخابات شوراها در شرایط فعلی به نظرم تا حدودی به نفع جریان حاکم است. چرا که معلوم نبود مردم اعتماد کنند و پای صندوق‌های رأی حاضر شوند و یا حتی احزاب و افراد منتقد برای کاندیدا شدن شرایط را مناسب بدانند و یا اینکه به پیروزی امید داشته باشند و وارد شوند.