لطف الله فروزنده در اين سفر كه بنا به دعوت خانم ساداكو اوگاتا رئيس سازمان همكاريهاي بينالمللي ژاپن صورت گرفته است، علاوه بر ملاقات با خانم اوگاتا با وزير اصلاحات امور كاركنان دولتي، رئيس سازمان امور پرسنلي، رؤساي كميسيونهاي مجالس ژاپن در خصوص امور اداري و پرسنلي، رئيس و اعضاي گروه دوستي پارلماني ژاپن و ايران نيز ديدار خواهد كرد.
به گزارش فارس،همچنين وي در مراسم جشن ميلاد حضرت فاطمه (س) دخت گرامي پيامبر اعظم (ص) كه در اقامتگاه سيد عباس عراقچي سفير جمهوري اسلامي ايران در ژاپن منعقد خواهد شد، شركت خواهد كرد.