رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد برخی مسائل کشور اظهارنظر کرد و گفت: رئیس جمهور پیرامون ادغام وزارتخانه ها و سرپرستی بر وزارت نفت از نظر شورای نگهبان تبعیت می کند.

به گزارش مهر، غلامعلی حدادعادل در جریان سفر به استان لرستان در اظهارات کوتاهی پاسخگوی سئوالات خبرنگار مهر پیرامون مسائل کشور و تعامل مجلس و دولت در ادغام وزارتخانه ها بود که مشروح این گفتگوی اختصاصی در ذیل می آید.

* نظر شما در مورد ادغام وزارتخانه ها با توجه به نظر شورای نگهبان درخصوص طرح موضوع در مجلس و رویکرد مجلس در مورد ادغام وارتخانه هایی که تاکنون ادغام شده اند، چیست؟

- باید اصل موضوع ادغام این وزارتخانه ها در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا مجلس نیز وجود این وزارتخانه های ادغام شده پیشنهادی را تصویب کند؛ پس از این روال، رئیس جمهور، وزیر مربوطه را معرفی خواهد کرد تا مجلس به این وزرا رای اعتماد بدهد.

* با توجه اینکه دولت علی نیکزاد را به عنوان وزیر امور زیربنایی به مجلس معرفی کرده است واکنش مجلس به این موضوع چگونه خواهد بود؟

- مجلس این پیشنهاد را نگه می دارد تا ابتدا اصل وجود وزارت امور زیربنایی را بررسی کند و بعد از اینکه اصل وجود این وزارتخانه تصویب شد به موضوع رای اعتماد به وزیر پیشنهادی رئیس جمهور رسیدگی خواهد کرد.

* آقای دکتر حداد عادل در روزهای اخیر ما شاهد عزل سه وزیر از بدنه دولت بودیم، آیا شما این موضوع را در شرایط کنونی منطقه به مصلحت می دانید؟ آیا فکر نمی کنید که رئیس جمهور در عزل این وزرا کمی عجولانه عمل کرد؟

- به هر حال اختلاف نظری در این زمینه وجود داشت و رئیس جمهور فکر می کرد که این کار درست است در حالیکه مجلس و شورای نگهبان نظر دیگری داشتند که این موضوع به زودی جمع خواهد شد.

* نکته دیگری که این روزها مورد بحثقرار گرفته موضوع سرپرستی رئیس جمهور بر وزارت نفت است. آیا شما این موضوع را با توجه به اظهارنظر صریح شورای نگهبان قانونی می دانید؟

- رئیس جمهوری از نظر شورای نگهبان تبعیت خواهد کرد و اگر شورای نگهبان سرپرستی رئیس جمهوری بر وزارت نفت را خلاف قانون اساسی بداند با توجه به اینکه شورای نگهبان آخرین مرجع تفسیر قانون اساسی است مجلس و دولت از نظر شورای نگهبان تبعیت می کنند.

* و اما سرنوشت ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت بدنی، با توجه به اینکه وقت دولت برای معرفی وزیر ورزش گذشته است، تصمیم مجلس در این زمینه به چه صورت خواهد بود؟

- رئیس جمهور در مصاحبه اخیر خود گفتند که گروهی از دولت در حال مذاکره با گروهی از مجلس در این زمینه هستند. با این اوصاف چون هفته گذشته مجلس تعطیل بود من اطلاعی از این مذاکرات ندارم و امروز نیز با توجه به حضور در لرستان خبری از این موضوع ندارم، باید برگردم و ببینیم که آیا چنین مذاکراتی صورت گرفته و اگر گرفته به چه نتیجه ای رسیده است.

* در مجموع نظر خود شما درباره ادغام دو سازمان یاد شده و تشکیل وزارت ورزش چیست؟

- من به عنوان یک نماینده مخالف ادغام سازمان ملی جوانان با تربیت بدنی در یک وزارتخانه بودم ولی به هر حال مجلس این موضوع را به تصویب رساند و حال باید دید که آیا قرار است به همین شیوه اجرا شود یا اینکه مذاکرات یک راه دیگری را پیشنهاد خواهد کرد. به هر صورت هر راه دیگری هم باشد باید بر طبق قانون باشد و قانون هم در حال حاضر می گوید که باید این وزارتخانه به این صورت تشکیل شود.

* آقای دکتر، نکته دیگری که این روزها در محافل مختلف مطرح می شود شائبه ای درباره دخالت دولت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی است. نظر شما در این زمینه چیست؟

- وقتی رئیس جمهور، به گفته خود، اصل تاریخ انتخابات را نمی داند، دیگر من چه بگویم!

* موضوع دیگری که این روزها مطرح می شود این است که کمیته سه نفره اصولگرایان به نوعی سکوت پیشه کرده یا فعالیت این هیئت متوقف شده است. برنامه های این هیئت برای اتحاد اصولگرایان در انتخابات پیش روی مجلس چه خواهد بود؟

- در اینکه کمیته سه نفره سکوت کرده شما درست می گویید ولی این سکوت به معنی عدم فعالیت این هیئت نیست. برنامه های این کمیته برای انتخابات آینده نیز به زودی اعلام خواهد شد.