به گزارش مهر، با مهار کامل آتش سوزی و انفجار در پالایشگان نفت آبادان، بار دیگر یک یک دود و هاله سیاه این پالایشگاه نفت را فرا گرفته است.

از آبادان نشان می دهد در یکی از مشعلهای پالایشگاه آبادان به طور غیر طبیعی نفت خام در حال سوزاندن است که سوختن این مواد منجر به ایجاد یک دود سیاه در اطراف پالایشگاه شده است.

از سوی دیگر، همزمان با خروج رئیس جمهور از پالایشگاه آبادان، نیروهای امنیتی مدیریت پالایشگاه آبادان را برای بررسی دلایل حادثه بر عهده گرفته اند.

به گفته یکی از مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، علت اصلی حادثه نشت گاز از واحد گاز مایع پالایشگاه نفت آبادان بوده است.

در همین حال، با حضور نیروهای امنیتی بررسی دلایل ایجاد این حادثه آتش سوزی در سطح پالایشگاه آغاز شده، این در حالی است که با توجه به نامشخص بودن دلایل انفجار، احتمال آتش سوزی و انفجار مجدد در این پالایشگاه قدیمی وجود دارد.

در حال حاضر تمامی نیروهای امدادی و آتش نشانی برای مهار هر گونه آتش سوزی و انفجار احتمالی در پالایشگاه آبادان در آمادگی کامل به سر می برند.

اخبار تکمیلی ارسال می شود.