به گزارش افکار نیوز ، سایت صدای شیراز نوشت :

احمدزاده استاندار از قاسمی فرماندار سابق شیراز شکایت کرد. در حالیکه به نظر می رسید قاسمی و احمدزاده از یک نوع تفکر و جریان حمایت می کنند اما به مرور اختلاف نظر و سلیقه ها مشخص شد و به حدی رسید که احمدزاده فرماندار شیراز را تحمل نکرد و با یک حکم فوریتی نسبت به عزل او آن هم درست در زمانی که مصاحبه مطبوعاتی داشت اقدام نمود.

اما اختلاف نظرو عقیده قاسمی و احمد زاده به همین جا ختم نشد. احمدزاده وقتی دید رسانه های گروهی به ویژه رسانه ملی از برکناری قاسمی به عنوان یک اقدام عجیب نام برد مدعی پایان ماموریت قاسمی از طرف سپاه شد و این د رحالی است که همه نامه های منتشر شده سپاه، به اینجا ختم شده است که مدیر کل منابع انسانی وزارت کشور خواستار اعلام نظر استانداری شده است نه عزل یا اعلام پایان ماموریت وی.

به هر حال احمدزاده در قامت استاندار نه تنها قاسمی را برکنار کرد بلکه در یک اقدام غیر اخلاقی از فرماندار سابق شیراز شکایت نمود. او در متن شکایت خود که به نظر می رسد مثل تمام موضوعات ایده مشاور ارشدش می باشد اعلام نموده که قاسمی را برکنار نکرده بلکه ماموریتش توسط سپاه به پایان رسیده.. احمدزاده به نوعی مدعی شده که فرماندار سابق شیراز دست به تشویش اذهان عمومی زده است.


حال چنددلیل ساده برای رد ادعای آفای استاندار:
۱ - اگر قاسمی برکنار نشده بود در حال حاضر باید فرماندارشیراز بود…پس قاسمی کنار گذاشته شد؟

۲ - اگر مدت زمان ماموریت قاسمی توسط سپاه به پایان رسیده بود پس چرا هیچ مراسم تودیع برای وی برگزار نشد که حداقل تشکر کوچکی از زحمات بزرگ او باشد؟

۳ - اگر قاسمی برکنار نشد چرا تمام اخبار مربوط او شبانه از سایت فرمانداری شیراز حذف شد؟

۴ - اگر قاسمی برکنار نشده بود چرا روابط عمومی استانداری چپ و راست علیه او بیانیه صادر می کند؟

۵ - اگر قاسمی برکنار نشده بود چرا تمامی نزدیکان فکری وی و مسئولان ارشد فرمانداری از جمله معاونین، رییس دوائر برکنار شدند؟

۶ - اگر قاسمی برکنار نشده بود چرا او لویت های او در فرمانداری به تاریخ پیوست؟

۷ - اما نکته ای بسیار مهم آیا استاندار فارس نمی داند که رسانه ملی وقتی مصاحبه ای را پخش می کند همه جوانب آن را بررسی می کند؟

۸ - مصاحبه های قاسمی در رسانه ملی و خبرگزاری فارس انتشار می یافته آیا احمدزاده می تواند تا پایان ثابت کند که رسانه ملی و خبرگزاری فارس که مهمترین خبرگزاری اصولگرایان می باشد هدفشان تشویش اذهان عمومی بوده است؟

۹ - آیا استاندار یک استان اختلاف نظرش را با فرماندارش باید به دادگاه بکشاند یا مانند اکثر قریب به اتفاق مسئولین جمهوری اسلامی هدفشان خدمت و وحدت باشد و بهانه دست دشمنان ندهند؟

۱۰ - اگر قاسمی اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده است آیا دکتر جهرمی از چهره های برجسته جناح اصولگرا و مدیر عامل بانک صادرات هم که بدهکاری آقای الخوری را تائید کرده است اقدام به تشویش اذهان عمومی کرده است؟

۱۱ - مدتي بود كه احمدي نژاد مي خواست تغييراتي در مديريت وزارت امورخارجه انجام دهد كه اين به معناي بركناري نيست اين جمله اي است كه مشايي پس از بركناري عجيب آقاي متكي گفته بود حال اگر ادبيات استاندار سابق فارس نيز مانند ادبيات الگويشان آقاي مشايي باشد اعلام بركناري حسين قاسمي تشويش اذهان عمومي است...