سرویس سیاسی افکار نیوز - سید عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی افکار نیوز با بیان اینکه رئیس جمهور برای پاسخ گویی به سوالات نمایندگان کمیسیون انرژی به مجلس نمی رود گفت: معمولا تمامی وزرای حوزه انرژی هر ۲ هفته یکبار برای برطرف شدن برخی سوالات و ابهامات حوزره نفت به مجلس فراخوانده می شدند و رئیس جمهور نیز به عنوان سرپرست این وزرات خانه قرار بود به مجلس بیاید که بعد از حکم شواری نگهبان عزل ایشان این قضیه نیز منحل شد.

وی ادامه داد: وزرات نفت به عنوان یکی از مهم ترین وزرات خانه ها ارزآ ور کشور درحال حاضر با مشکلات بسیاری دست پنجه نرم می کند و وجود چنین مشکلاتی در این سازمان تا کنون بی سابقه بوده است بنابراین مسئولان باید سعی کنند تا این صنعت مهم آسیب نبیند.

نماینده قروه و دهگلان با اشاره به اینکه در سال اخیر تغییرات بسیار وسیع در سطح وزارت خانه ها سبب ایجاد مشکلات فراوان در این صنعت شده است افزود: این وزرات خانه در حال حاضر شرایط پایداری را طی نمی کند و همین امرسبب ایجاد مشکلات فراوان دراین صنعت شده که امیدواریم با تعیین سرپرست جدی هرچه سریعتر مشکلات روزمره این صنعت پایان ومیادین گازی و نفتی وسایر فرآوردهای حامل های انرژی که تولید شان درکشور با مشکل روبرو شده است بر طرف شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس به طور کامل مخالف ادغام این دوروزرات خانه به دلیل کارشناسانه نبودن آن است افزود: در این باره ۲ ددیگاه وجود دارد که یکی از آنها به دلیل اینکه وزرات نفت بسیارگسترده است ادغام آن سبب ایجاد مشکلات فراوان می شود به طور کامل مخالف این امر هستند و دیدگاه دوم به این ترتیب است که بخشی از وزراتخانه نیرو در نفت ادغام گردد وسایر بخش های این وزرات خانه در وزرات خانه های دیگر ادغام شود تا از حجم گستردگی آن کاهش یابد که تعدادی از نمایندگان با این دیدگاه موافق هستند.

وی خاطر نشان کرد: دولت نیز درباره ادغام وزرات نفت ونیرو به دلیل معرفی نکردن وزیرآن دچار ابهام است که امیدورایم هرچه سریعتر با مشخص شدن وضعیت آن کشور دچا رکود نشود.