به گزارش افکارنیوز، پسر یکی از مقامات ارشد دولت که قبلا هم سوابق حاشیه‌سازی داشته،سه‌شنبه گذشتهبا حضور در محل کار پدر، ضرب شستی از خود به جای گذاشته است.

براساس این گزارش فرد یاد شده که ظاهرا سابقه تهدید و ارعاب در زادگاه پدری را نیز دارد، این‌بار به دلیل رد شدن افراد پیشنهادی‌اش به پدر توسط رئیس حراست از خجالت رئیس حراست درآمده و یادگاری‌هایی از خود به جای گذاشته است. گرچه حال عمومی رئیس حراست مساعد است اما قرار شده که وی این حادثه را پیگیری نکند.

برخی رسانهها فرد یاد شده را ت-ن معرفی کردهاند.