به گزارش افکارنیوز، در حالی که برخی حامیان دولت، در توجیه ناکامی در اجرای طرح توزیع سبد کالا، ادعای سنگ‌اندازی مدیران مخالف دولت در بدنه دستگاه‌های اجرایی را مطرح کرده‌اند، آمار برکناری بیش از ۳ هزار نفر از مدیران کشور در شش ماه اخیر، این ادعا را رد می‌کند.

تاکنون که شش ماه و یک هفته از روی کارآمدن دولت جدید می‌گذرد، به طور میانگین هر روز ۱۶ مدیر برکنار شده است.

نگاهی به جداول عزل و نصب‌ها نشان می‌دهد اکثر افرادی که از سوی دولت در شش ماه اخیر به مناصب و پست‌های مدیریتی منصوب شده‌اند، وابسته به جریان اصلاح‌طلب هستند.

با وجود افراط برخی مسئولین دولت یازدهم در عزل و نصب‌های گسترده، برخی حامیان روحانی در هفته گذشته تلاش کردند علت ناکامی دولت در اجرای طرح توزیع سبد کالایی را سنگ‌اندازی مدیران غیرهمسو با دولت جا بزنند که با توجه به روند تسویه گسترده‌ای که در شش ماه اخیر صورت گرفته، این ادعا کاملاً مردود است.

ضمناً آمار تغییرات بدون محاسبه انتصاباتی است که رسانهای نشده و عزل و نصبها در سازمانها و دستگاههایی همچون سازمان انرژی اتمی و... در شمار این ۳ هزار نفر نیست.