به گزارش تابناک، در پی افشای اسناد و مدارک تخلفات سنگین مربوط به پروژه تالارهای بین المللی کیش از سوی برخی رسانه ها و البته تعلل برخی دستگاه های مربوطه، پانته آ فیوضی، دختر مدیرعامل شرکت فیاک کیش، به همراه دیگر مدیران ارشد این شرکت از کشور خارج شدند.

بنا بر این گزارش، مدیران ارشد شرکت نامبرده که با هماهنگی مشایی و بقایی، پروژه چهارصد میلیاردی تالارهای بین المللی کیش را با ترک تشریفات و بدون هیچ گونه ضمانت معتبر بانکی در اختیار گرفته بودند، سوار بر پول بیت المال از کشور خارج و به یحیی فیوضی در بیرون از کشور پیوستند.