به گزارش افکارنیوز، احمد بخشایش اردستانی نماینده مردم اردستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا در ارتباط با آزادی موسوی و کروبی اظهار داشت: این بیانیه نشان دهنده دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی ایران است، این در حالی است که هر زمان ایران با کشورهای آمریکای جنوبی ارتباطی را داشته، کشور آمریکا عنوان کرده که ایران از ورود به حیات خلوت ما پرهیز کند.

وی افزود: از سوی دیگر صدور این قبیل بیانیه‌ها و اعلام حمایت‌ها از موسوی و کروبی توسط آمریکا، بیانگر این مطلب است که مسیر این دو نفر در انتخابات و فتنه سال ۸۸ چگونه بوده و همان طور که امام خمینی(ره) گفتند، هرگاه دشمن از شما تعریف کرد، بدانید که ایرادی در شماست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: دخالت آمریکا در ایران با عنوان آزادی سران فتنه یکی از تبعات ضعف دیپلماسی دولت یازدهم است و مسئولان دستگاه دیپلماسی ما شاید در مذاکرات جدی باشند، اما در برابر اظهارنظرهای مقامات وزارت خارجه آمریکا و کاخ سفید از خود ضعف نشان می‌دهند.

بخشایش اضافه کرد: این ضعف‌ها از سوی مقامات وزارت خارجه ما سبب می‌شود که مقامات آمریکایی بی‌محابا بر ما بشورند و احساس کنند که ایران از سر ضعف بر سر میز مذاکره آماده شده است.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها سعی دارند تا با عنوان نقض حقوق بشر و آزادی بیان، دایره تحریم‌ها را گسترش دهند و بیانیه اخیر آنها در ارتباط با موسوی و کروبی مقدمه این کار است.

نماینده مردم اردستان بیان داشت: مشکل آمریکا نه آزادی موسوی و کروبی است و نه انرژی هستهای، بلکه آمریکا با ذات نظام جمهوری اسلامی مشکل دارد، چراکه این نظام در مقابل زورگوییهای آمریکا میایستد.