به گزارش افکارنیوز، متن حکم دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی خطاب به رضا شیران بدین شرح می باشد:

نظر به توانمندی، تعهد، سوابق و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور وزیر در امور بازرسی منصوب می شوید.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال در پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید و با بهره گیری از ظرفیت های موجود نسبت به انجام وظایف و امور محوله موفق و موید باشید.

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور