به گزارش افکارنیوز، آخرین نشست خبری علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با خبرنگاران داخلی و خارجی در سالن شهید مدرس مشروطه مجلس شورای اسلامی و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد که این نشست با حواشی همراه بود.

*خبرنگاری در مقدمه سؤال خود می‌گفت رابطه مجلس و دولت خیلی خوب شده است که لاریجانی در پاسخ روی میز چوبی خود زد و گفت: چشم نزنید.

*خبرنگار عراقی که سؤال خود را درباره مسائل بین‌المللی به زبان عربی از لاریجانی پرسید در پایان سؤال خود به زبان تقریباً فارسی گفت: گربه را باید دم حجله کشت.

*خبرنگاری که تلاش می‌کرد موافقت یا مخالفت لاریجانی را درباره تشکیل گروه دوستی - پارلمانی ایران و آمریکا بپرسد بعد از اصرار چندین مرتبه‌ای خود با استدلال فلسفی لاریجانی مواجه شد که گفت: وقتی در کره مریخ آدمی زندگی نمی‌کند چطور بگویم اگر آدمی بود چه می‌شود؟ بحثگروه دوستی - پارلمانی بین ایران و آمریکا اصلاً مطرح نیست که من با آن موافق یا مخالف باشم.

*مردوخی که از خبرنگاران قدیمی کشور است پیش از قرار گرفتن در جایگاه سؤال، نامه‌ای را به لاریجانی داد که موجب خنده حضار شد البته لاریجانی نگفت که این خبرنگار در آن نامه چه نوشته بود.

*خبرنگاری که در قالب سؤال ادعای خود را مبنی بر بازگشت عقلانیت به کشور بعد از ۸سال مطرح کرد که لاریجانی خطاب به وی گفت‌: خوشبینی شما را که می‌گویید عقل به سیستم برگشته است تبریک می‌گوی.