آقای جوانفکر این روزها به سخنگوی غیر رسمی جریان انحرافی در دولت، تبدیل شده است.فرقی نمیکند که موضوع خبر حکم حکومتی رهبر انقلاب باشد یا بودجه حوزه علمیه! هر اتفاقی که بیفتد، این آقای جوانفکر است که به سرعت وظیفه توجیه آن را برای بهرهداری جریان انحرافی به عهده خواهد گرفت!

به گزارش روات حدیث، آخرین شاهکار رسانه‌ای مدیر عامل محترم ایرنا، رو کردن سند خریداری شدن حوزه توسط دولت است. البته مشخص است که آقای جوانفکر بدین شکل صحبت نکرده اند اما وقتی ایشان می گویند که در سال ۹۰، نزدیک به ۷۶۰ میلیارد تومان به حوزه‌های علمیه اختصاص داده شده است و پس از آن صحبت از ارادت و علاقه رییس جمهور به حوزه‌های علمیه می‌کنند و این مبلغ را با میزان کمک دولت آقای خاتمی به حوزه‌های علمیه مقایسه می کنند، مفهوم برداشت چیزی شبیه این می شود که: ما خیلی بیشتر از خاتمی برای حوزه علمیه پول خرج کردیم!

بخشی از سرمقاله روزنامه ایران را بخوانید:

" بودجه‌ای که دولت وقت در سال ۱۳۸۳ برای حمایت مالی از حوزه‌های علمیه و مراکز دینی اختصاص داده بود از ۳۵ میلیارد تومان فراتر نرفت اما با دقت و توجه ویژه رئیس‌جمهور محترم، این مبلغ در سال‌جاری به رقم خیره‌کننده ۷۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است که حاکی از ۲۲ برابر شدن آن است. چگونه می‌توان رئیس جمهور و دولتی که دارای چنین گرایش و نگرشی به مراکز علوم دینی است، به ضدیت با روحانیت متهم کرد؟ مسئولیت جلوگیری از تکرار اینگونه شبهه‌افکنی‌ها و اتهامات بی‌اساس با کیست؟ "

باید به آقای جوانفکر گفت که دولت خاتمی هیچ گاه سعی نکرد با پول خرج کردن برای حوزه‌های علمیه، از انتقادهای ایشان جلوگیری کند. در عین حال کسی هم از حوزه علمیه به خاتمی نگفت که اگر برای حوزه پولی خرج کنی و پولی در اختیار نهادهای حوزوی بگذاری، حوزه در رویه برخورد خود با دولت، تجدید نظر می کند.

نه ۳۵ میلیارد تومان خاتمی که البته آمارهای دیگر ممکن است ارقام دیگری را روایت کنند و نه ۷۶۰ میلیارد تومان احمدی نژاد، هیچ کدام برای حوزه خط و جهت مشخص نمی کند. اگر وزیر ارشاد در دولت خاتمی، هدف تحصن طلاب جوان بود و بالاخره با رای مجلس از این سمت خداحافظی کرد، در این دولت هم حوزه علمیه وظیفه خود را در انتقاد سازنده از دولتمردان می بیند و ۷۶۰ میلیارد تومان که سهل است، کل بودجه کشور نیز نمی تواند روحانیون را به تبعیت از غیر حق وا دارد.

دولتی که یکی از اعضای موثر و رییس دفتر رییس جمهورش، به دین منهای روحانیت اذعان می کند، دولتی که عملکرد بخش هایی از آن در تضاد مستقیم با روحانیت، عمل می کنند، نیازی به اتهام زدن در تضاد با روحانیت ندارد! به عمل کار برآید، به سخن دانی نیست!

شاید آقای جوانفکر، فکر می کند که به رخ کشیدن پولی که دولت بنا بر وظیفه خود برای موسسات حوزوی و حوزه علمیه، پرداخت میکند، جلوی موج انتقاد از جریان انحرافی را خواهد گرفت. باید به آقای جوانفکر که عضو کوچکی از جریان انحرافی در دولت است، گفت: حوزه علمیه خریدنی نیست، لطفا پولتان را جای دیگری خرج کنید!