جریان انحرافی فعال در حاشیه دولت برخلاف ادعای رئیس جمهوری در حال برنامه ریزی در انتخابات پیش روی مجلس است.

به گزارش «فردا»؛ در حالی که محمود احمدی‌نژاد هفته گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی مدعی شده بود «دولت» در «انتخابات» هیچگونه فعالیتی نخواهد کرد و تنها وزارت کشور برگزاری انتخابات را برعهده خواهد داشت اما اخبار و شنیده‌های موثق خلاف این ادعا را حکایت می‌کنند.

در همین راستا گفته شده است اسفندیار رحیم مشایی که پیش از این نیز در مشهد و اصفهان در جمع هواداران خود سخنرانی انتخاباتی داشته است ۶ خردادماه جاری نیز در جمع ستادهای انتخاباتی در تهران سخنرانی خواهد داشت.

تاکنون غیر از شخص رئیس جمهور و گروهی از نزدیکان وی؛ تقریبا تمام طیفهای مختلف اصولگرایان از جریان انحرافی برائت جسته و با افکار و فعالیتهای آنان مخالفت کردهاند.