به گزارش افکار به نقل از خانه ملت،"موسی قربانی" راجع به اسامی نامزدهای فراکسیون اصولگرایان برای انتخابات هیات رئیسه گفت: موسی قربانی نماینده قائنات، هادی قوامی نماینده اسفراین، حسین سبحانینیا نماینده نیشابور، محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران، جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه، علیرضا منادی سفیدان نماینده تبریز، عیسی جعفری نماینده بهارو کبودرآهنگ، امیدوار رضایی میرقائد نماینده مسجد سلیمان، احمرضا دستغیب (علی اصغر) نماینده شیراز، جهانبخش محبینیا نماینده میاندوآب، فاطمه رهبر نماینده تهران، حسن غفوریفرد نماینده تهران ، سید جاسم ساعدی نماینده شوش، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز، سیدکاظم موسوی نماینده اردبیل ، محمد حسین نژادفلاح نماینده ساوجبلاغ، عبدالرضا مرادی نماینده ممسنی، محمدکریم شهرزاد نماینده اصفهان، سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا، ولی اسماعیلی نماینده گرمی، محمدرضا رضائی کوچی نماینده جهرم، این افراد برای عنوان منشی کاندیدا شدند.

نماینده قائنات در مورد کارپردازها نیز تصریح کرد: حسن شبانپور نماینده مرودشت، نادر قاضی پور نماینده ارومیه، احمد ناطق نوری نماینده نور، اکبررنجبرزاده نماینده اسدآباد، محمدآشوری تازیانی نمانیده بندرعباس، محمد سقایی نماینده استهبان و محسن کوهکن نماینده لنجان از نامزد احراز جایگاه کارپرداز در هیات رئیسه شدند.
وی افزود: سید شهابالدین صدر نماینده تهران، محمدرضا باهنر نماینده تهران و محمدحسین ابوترابی فرد نیز به عنوان نواب رئیس نام نویسی کردند و علی لاریجانی و علی اصغر نماینده تهران برای پست ریاست مجلس نامزد شده اند.