به گزارش فارس ،وي به حضور رئيس و مسئولان سازمان حفاظت از محيط زيست كشور در جلسه امروز كميسيون كشاورزي اشاره كرد و افزود: مسئولان اين سازمان در جلسه امروز گزارشي از عملكرد سازمان متبوعاشان به اعضاي كميسيون ارائه دادند و در نهايت اعضاي كميسيون توضيحات مسئولان محيط زيست را قانع كننده ارزيابي كردند.

جعفری گفت: بر اساس نظر نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی بررسی تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست کشور منتفی شد.

سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس اظهار داشت: در ادامه جلسه امروز اعضاي كميسيون تقاضاي تحقيق و تفحص در مورد برنج را نيز بررسي كردند، ولي به دليل كمبود وقت ادامه اين بررسي به جلسات بعدي كميسيون موكول شد.