به گزارش افکارنیوز، سیدعباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه امروز در افتتاحیه بیست و چهارمین اجلاس شورای برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان همکاری اقتصادی اکو در مقر این سازمان در تهران اظهار داشت: یکی از موضوعات راه‌حل جامع که در توافق ژنو ذکر شده و در راه‌حل جامع وجود خواهد داشت و در مذاکرات اخیر روی آن بحثکردیم، همکاری صلح‌آمیز بین‌المللی هسته‌ای ایران است که زمینه‌ مختلفی را در بر می‌گیرد و ما در خصوص این زمینه‌ها گفت‌وگوهایی در آینده خواهیم داشت.

وی افزود: همکاری با کشورها از تأسیس نیروگاه‌های هسته‌ای، رآکتورهای تحقیقاتی، پزشکی هسته‌ای و کشاورزی هسته‌ای و همه مواردی که در چارچوب استفاده صلح‌آمیز است را در بر می‌گیرد. بنابراین یک سری همکاری‌هایی را با کشورها خواهیم داشت و جامعه بین‌المللی در چارچوب راه‌حل جامع انجام خواهد شد.

معاون وزیر امور خارجه در مورد غنی‌سازی محدود و اینکه منظور از آن چیست تصریح کرد: طبق توافق ژنو ایران به غنی‌سازی ادامه خواهد داد، در گام اول و در گام نهایی یا راه‌حل جامع نیز یک برنامه غنی‌سازی خواهد بود و این چیزی است که آمریکایِی‌ها و اخیراً خانم شرمن بر آن صحه گذاشته و تأیید کرده است که در راه‌حل نهایی، راه‌حل جامع یک برنامه غنی‌سازی برای ایران وجود خواهد داشت و این در حقیقت اعترافی به حق غنی‌سازی و ادامه غنی‌سازی در ایران است.

وی تأکید کرد: کنار گذاشته شده سیاست‌های غنی‌سازی صفر در راستای این اعتراف است و بر اساس توافقی که انجام دادیم، در طول یک دوره زمانی راه‌حل جامع ابعاد برنامه غنی‌سازی و چارچوب‌ها و اندازه آن و نظارت‌هایی که باید بر آن انجام شود تا زا صلح‌آمیز بودن آن اطمینان حاصل شود مورد توافق حاصل خواهد شد.

به گفته عراقچی یکی از موضوعات ما در مذاکرات آتی ابعاد و اندازههای برنامه غنیسازی ایران منطبق بر نیاز کشور است. نیازهای ایران تصمیمگیری و توافق حاصل خواهد شد و بُعد نظارتهایی که صلحآمیز بودن آن را تضمین میکند را برقرار کنیم، ما به طور اصولی با نظارت مشکلی نداریم، زیرا از صلحآمیز بودن برنامه خود مطمئن هستیم و آنچه شرمن گفته اعتراف مجددی است که برنامه غنیسازی و ابعاد و اندازه آن ادامه پیدا خواهد کرد و جزئی از راهحل جامع خواهد بود.