به گزارش افکارنیوز، سند زیر، از نفرت گسترده کارمندان وزارت تعاون از «ولیان» وزیر تعاون حکایت دارد.