به گزارش افکارنیوز، در دوره ای که کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است و حتی رییس دولت به دلیل مشغله در پایتخت، فرصت سفرهای استانی را ندارد یا کمتر دارد، به نظر می رسد برخی بازدیدها هم اگر اینچنینی باشد از کیفیت پایین و بیشتر باعثهدر دادن هزینه های مالی و فرصتی است.