به گزارشافکارنیوز، فرانسوا نیکولو در مصاحبه با رادیو فرانسه اظهار داشت: تلاش برای نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران بی‌تردید مسئله‌ای است که طرف غربی در مقابل ایران، خواهان آن است اما نباید اجازه داد که این دست مسائل مطرح شوند. چرا که با احتساب توازن قدرت موجود در داخل ایران میان محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان میانه‌رو، مسئله چنین پیش نخواهد رفت.

نیکولو در پاسخ به سوالی در مورد ارزیابی‌اش از توافق موقت ژنو گفت: صادقانه این توافق را بسیار بسیار خوب و محصول یک کار گروهی می‌دانم. این توافق در ابتدا طرحی مشترک میان ایران و آمریکا بود و سپس فرانسه وارد بازی شد. این اقدام سرزنش‌هایی را در پی داشت اما در نهایت همه به دغدغه‌‌های مطرح شده از سوی فرانسه پیوستند و ما به توافقی با مزایای متعدد دست یافتیم.

نیکولو با بیان اینکه من بارها با روحانی ملاقات کرده و فرصت مذاکره با او را داشته‌ام می‌گوید او یک ایرانی وطن‌پرست است که از منافع کشورش حمایت می‌کند.

وی افزود: در زمانی که روحانی مسئولیت مذاکرات هسته‌ای را برعهده داشت، ایرانیان فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآوردند. این اقدام حتی دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای را ناراحت و متعجب کرد.

وی در پاسخ به سوالی در مورد «قرار گرفتن روحانی در برابر مخالفان محافظه‌کار که وی را در مورد سازش در پرونده هسته‌ای مورد نکوهش قرار می‌دهند»، گفت: این مسئله صحیح است و او در یک معادله پیچیده قرار گرفته است. وی یک میانه‌روست نه یک اصلاح‌طلب.

دیپلمات فرانسوی با تأیید اظهارات خبرنگار رادیو فرانسه مبنی بر این که «روحانی مسیر تنگ و باریکی را پیش رو دارد»، افزود: باید گفت که در این بازی پیچیده، ما در طرف غرب قرار داریم چرا که هدف نخست و عالی ما مبارزه با تکثیر سلاح و به دست آوردن توافقی است که تضمین کافی در مورد منع تکثیر را در اختیارمان قرار دهد اما در عین حال اگر خود را بیش از حد سرسخت نشان دهیم جایگاه روحانی را متزلزل و او را ضعیف ساخته‌ایم و ممکن است وی از بازی سیاسی کنار گذاشته شود.

در موقعیت کنونی موقعیتی به وجود آمده که بنیادگراها کنار گذاشته شدهاند و این امر آینده این بحران هستهای را نامطمئن ساخته است. ما به مدیریت روحانی و حفظ او در عرصه سیاسی تمایل داریم البته نه به هر قیمتی.