به گزارش افکارنیوز، وزرا و معاونین همراه رئیس‌جمهور در جریان دومین سفر استانی دولت از طرح‌ها و حوزه‌های کاری خود در استان هرمزگان سرکشی خواهند کرد.

بنابراین گزارش وزرای دولت یازدهم طی برنامه‌های مشخصی با حضور در شهرستان‌های مختلف استان هرمزگان روند اجرایی طرح‌ها و پروژه‌های استان را بررسی می‌کنند.

پیش از این جاسم جادری استاندار بوشهر در نشست خبری پیش از سفر رئیس‌جمهور تصریح کرده بود که در این سفر مصوبه و پروژه جدیدی انجام نمی‌شود و طرح‌هایی که احتمال اتمام آنها تا یک سال آینده وجود دارد بررسی خواهند شد.

دومین سفر استانی دولت یازدهم امروز با حضور رئیسجمهور و برخی وزرا و معاونین وی در استان هرمزگان آغاز شد و سه روز به طول میانجامد.