به گزارش افکارنیوز، " سید محمود علیزاده‌طباطبایی " با اشاره به آخرین وضعیت مدیر مسئول" روزنامه آسمان "اظهار داشت: " عباس بزرگمهر " مدیر مسئول روزنامه توقیف شده ˈآسمانˈ که اول اسفند ماه جاری توسط بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام نشر مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات بازداشت شده بود، شب گذشته از زندان اوین با قرار وثیقه آزاد شد.


گفتنی است؛ مدیر مسئول روزنامه آسمان روز پنجشنبه هفته گذشته(اول اسفند ماه) با اعلام جرم دادستانی تهران به علت انتشار مطلبی با موضوع قصاص به شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد و به سوالات بازپرس پرونده پاسخ داد.

پس از ارایه توضیحات، بازپرس شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه برای بزرگمهر قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر کرد که به علت پایان وقت اداری برای تودیع وثیقه، وی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

در نهایت، شب گذشته وثیقه صادر شده از سوی دادسرا در قالب یک سند ملکی تودیع و نامه آزادی بزرگمهر به اوین ارسال شد.

بر اساس این گزارش، طبق اعلام دادستانی تهران،روزنامه آسمان در شماره روز سه شنبه ۲۹ اسفند امسال مطلبی را در ارتباط با حکم قصاص منتشر و متعاقب انتشار این مطلب سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه مدیر مسئول این روزنامه اعلام جرم کرد و خواستار توقف انتشار آن شد.