به گزارش افکارنیوز، اضافه می شود که از ورود معترضین پارسیانی که پلاکاردهای مخالفت به الحاق پارسیان در دست داشتند نیز ممانعت شد.


20140225 075918 300x225 اعتراض پارسیانی ها در درب ورودی ورزشگاه تختی+عکس 20140225 081207 300x225 اعتراض پارسیانی ها در درب ورودی ورزشگاه تختی+عکس 20140225 081642 300x225 اعتراض پارسیانی ها در درب ورودی ورزشگاه تختی+عکس 20140225 081627 300x225 اعتراض پارسیانی ها در درب ورودی ورزشگاه تختی+عکس 20140225 0758251 300x224 اعتراض پارسیانی ها در درب ورودی ورزشگاه تختی+عکس 20140225 075811 300x225 اعتراض پارسیانی ها در درب ورودی ورزشگاه تختی+عکس