به گزارش افکارنیوز، جمع آوری آمار و اطلاعات دقیق و جامع، یکی از پاشنه های آشیل برنامه ریزی و اجرای طرح های مختلف در کشورمان بوده است و به عنوان مثال، طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان عظیم ترین برنامه اقتصادی کشور، به دلیل نبود یک بانک اطلاعاتی کامل با مشکلاتی مواجه شده که بر اساس آن، معاون اول رییس جمهور رسما اعلام می کند میزان یارانه بگیران از تعداد جمعیت کشور بیشتر شده است.

این موضوع در عرصه مدیریت سیاسی کشور نیز نمود داشته و دولتهای گذشته نیز تلاش کرده اند با دستیابی به اطلاعات مربوط به مدیران خود، برای آنها بانک اطلاعاتی ایجاد کنند که نتیجه خاصی در پی نداشته است.

اما دولت یازدهم با درک اهمیت این موضوع، اخیرا مصوبه ای را ابلاغ کرده که بر اساس آن، مقرر شده به منظور بهره مندی بیشتر دولت از توانمندی ها و تجربیات مدیران سیاسی قوه مجریه، مجموعه ای به نام دفتر امور مدیران ارشد دفتر رییس جمهور نسبت به ثبت نظام مند اطلاعات مربوط به سوابق و توانمندی های این مدیران اقدام کند.

معاونت توسعه مدیریت رییس جمهور نیز بر اساس این بخشنامه که نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، موظف شده اطلاعات مورد نیاز دفتر رییس جمهور را در اختیار آنها قرار دهد.
طبق این مصوبه رسمی دولت، معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاهها نیز موظفند به محض انتصاب مقامات دستگاه متبوع خود مانند استانداران، سفرا، معاونان وزیر و مقامات همطراز نسبت به ارسال رونوشت حکم مربوط به دفتر رییس جمهور اقدام کنند.

مسئولان ارشد دولت مانند وزرا، معاونان رییس جمهور و مقامات ذکر شده در بالا نیز موظف شده اند اطلاعات خود را در سامانه مقامات ارشد به روزرسانی کنند.