به گزارش افکارنیوز، ابطحی در این استاتوس کوتاه فیس بوکی نوشت:

شنیدم که وقتی وزرای دولت آقای روحانی، لیست اموالشان را بنابر قانون به قوه قضاییه داده اند، بعضی هاشان خیلی پولدار بوده اند. اما کم ثروت ترینشان گویا آقای زنگنه، وزیر نفت بوده است که قبلا هم ٨ سال وزیر نفت بوده. در جیبش را بسته که زبانش دراز است.